Category Archives for hus

Bygga hus

Att bygga hus

Att bygga hus är en stor utmaning och det finns många delar att fundera igenom och ta beslut kring. Först och främst bör man ha en plats att bygga på.

Tomten där huset skall stå är ofta avgörande för vilken typ av hus som man kan bygga just där. Beskaffenheten av tomten är det som avgör om du kan bygga en källare eller ej. Det går visserligen nästan alltid att göra precis vad man vill men det kan bli oerhört kostsamt. Har du valt en tomt med berg på kommer du att behöva spränga en hel del och just sprängarbeten är mycket kostsamma. Val av tomt avgör också i vilken riktning man vill ha sin uteplats och gräsmatta. Har du en stor familj vill du med säkerhet ha flera sovrum än om du är färre i familjen. Det kan också vara bra att fundera på om man önskar ett hus i ett plan eller med trappor för flera våningar. Trappor kan vara jobbiga att gå i om man exempelvis är gammal eller har annat funktionshinder.

När du väl bestämt riktlinjerna för val av hustyp finns det många leverantörer av hus att välja på, både som levererar funktionsfärdigt men också som levererar halvfabrikat. Vill du kan du självklart även bestämma dig för att bygga allt själv. Det är ett stort projekt som kan ta mycket lång tid och kräver planering i detalj. Oavsett hur du väljer att gå till väga är det smart att sätta sig ner och nogsamt planera och notera olika delar i projektet. Ta ställning till vad som är viktigt just för dig och fundera igenom vilka smarta lösningar som du önskar. Det kan vara allt från bastu, badkar, tvättstuga, öppen spis och pool. Vad vill du ha?

Bygger man helt själv bör man tänka igenom budgeten noga och också lägga till en rejäl buffert för oförutsedda utgifter. Det är troligt att projektet kommer att stöta på händelser som man inte tänkt på eller kunnat förutse. Tidsplaneringen är också av stor vikt. Var inte för positiv utan lägg hellre till mer tid än du tror. Många delar tar betydligt mer tid än man tror från början. Tänk också på att du har ett liv utanför husbygget. Det är lätt att fastna och då kommer man inte att orka.